Arvio: Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Mer­kit­tä­vä osa säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den vam­mois­ta kes­ki­vai­kei­ta tai vai­kei­ta – suurin osa on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu ke­sä­vii­kon­lop­pui­na illalla tai yöllä

-
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan päivystykseen viime vuonna tulleista sähköpotkulautailijoista vajaalla puolella oli keskivaikeita tai vaikeita vammoja.

Noin puolet loukkaantuneista oli päihtynyt ja vain noin kolme prosenttia heistä käytti kypärää, keskussairaala tiedottaa.

Tutkimuksessa analysoitiin 446:tta sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta potilasta. Vammoista 257 oli lieviä, 155 keskivaikeita ja 30 vaikeita. Lisäksi oli kolme hyvin vaikeaa ja yksi erittäin vaikea.

Onnettomuuksia eniten kesäviikonloppuina

Lievät vammat olivat aivotärähdyksiä, nivelten nyrjähdyksiä ja pinnallisia haavoja.

Keskivaikeat olivat enimmäkseen lievempiä murtumia ja hankalampia nivelsidevammoja. Vaikeisiin lukeutuivat lievemmät aivoverenvuodot sekä pitkäaikaista kuntoutusta vaativat murtumat ja nivelsidevammat.

Hyvin ja erittäin vaikeita vammoja olivat henkeä uhkaavat verenvuodot, kuten aivoverenvuodot.

Yli 50 loukkaantuneelle tehtiin leikkaus. Potilaista 60 tarvitsi seurantaa vuodeosastolla ja viisi teho-osastolla.

Suurin osa onnettomuuksista oli tapahtunut kesäviikonloppuina ja illalla tai yöllä.

Enemmän kuin pyöräonnettomuuksia

Onnettomuuksia on yritetty vähentää rajoituksilla. Helsingissä vuokrasähköpotkulaudoilla ei pysty ajamaan viikonloppuöisin puolesta yöstä aamuviiteen. Lisäksi enimmäisnopeuksia on laskettu.

Viime vuoden alkukesästä Meilahden yhteispäivystyksessä hoidettiin puolentoista kuukauden aikavälillä lähes 150:tä sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta henkilöä ja samaan aikaan vain hieman yli 70:tä pyöräilyonnettomuudessa loukkaantunutta – eli siis puolta vähemmän, kerrotaan Helsingin yliopistollisen sairaalan viimekesäisessä tiedotteessa.

Sähköpotkulautailun turvallisuuden parantamiseksi on perustettu Helsingin kaupungin, sähköpotkulautavalmistajien ja Aalto-yliopiston yhteinen työryhmä.