Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Me­ri-Lap­pi ja Ete­lä-Sa­vo vaa­ti­vat pysyvää kahden sai­raa­lan mallia – "So­te-esi­tys ei ole pe­rus­tus­lain mu­kai­nen"

Meri-Lapin ja Etelä-Savon alueet vaativat, että sote-uudistuksessa turvataan Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Savonlinnan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys pysyvästi.

Hallituksen sote-esityksen mukaan Lapin maakunnalla olisi oikeus säilyttää yhteispäivystys nykyiseen tapaan kahdessa sairaalassa vuoteen 2032 asti. Savossa on samanlainen tilanne. Kummassakin maakunnassa on kaksi keskussairaalaa, mutta hallituksen sote-uudistus uhkaa keskittää ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen vain yhteen sairaalaan siirtymäajan jälkeen.