Pääkirjoitus
Tilaajille

Mawson vie Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­ta eteen­päin – uusien suo­je­lu­aluei­den pe­rus­ta­mi­nen ei saa kaataa erit­täin lu­paa­vaa han­ket­ta

Malminetsintäyhtiö Mawson on lähtenyt viemään Rompas-Rajapalojen kaivoshanketta eteenpäin Rovaniemen ja Ylitornion rajalla. Yhtiön mielestä sekä vaihemaakuntakaavaa että osayleiskaavaa kannattaa valmistella yhtä aikaa.

Myös ympäristövaikutusten arviointi on tarkoitus nyt käynnistää.