Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Mat­kai­lu­yrit­tä­jä kehuu MTI:ta sil­lak­si opis­ke­li­joi­den ja työ­elä­män vä­lil­lä, mutta vaih­tai­si välillä tut­ki­mu­sai­het­ta: "Ettei hil­jai­suut­ta tut­kit­tai­si kym­me­niä vuosia"

Matkailuyrittäjä kehuu MTI:ta sillaksi opiskelijoiden ja työelämän välillä. Yliopiston rehtori puolustaa matkailun perustutkimuksen tärkeyttä

Santaparkin toimitusjohtaja kiittää MTI:n toimimista siltana yrittäjien ja opiskelumaailman välillä.
Santaparkin toimitusjohtaja kiittää MTI:n toimimista siltana yrittäjien ja opiskelumaailman välillä.
Kuva: Pekka Aho

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on toiminut jo toistakymmentä vuotta.

Instituutin tutkimus heijastelee matkailuyrittäjä Ilkka Länkisen mukaan ajan megatrendejä. Viime vuosina pinnalla ovat olleet esimerkiksi hiljaisuus ja ilmasto.