Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Mah­tu­vat­ko porot ja tuu­li­voi­ma samalle alueel­le? – Vi­ral­li­sia tut­ki­mus­tu­lok­sia ai­hees­ta on vähän

Paliskuntain yhdistyksen mielestä väärin sijoitetut tuulipuistot haittaavat merkittävästi poronhoitoa. Vaikka hirvaat saattavat räkällä hakeutua myllyn juurelle, poronhoitajien mukaan suurin osa poroista välttelee niitä. Ongelmana on, ettei tutkittua tietoa aiheesta juuri ole.

Tutkimusten mukaan porot välttelevät tuulipuistoja vähemmän, mikäli niitä ruokitaan tuulivoimaloiden läheisyydessä. Kuva: Arkistokuva Seitsenkarista.
Tutkimusten mukaan porot välttelevät tuulipuistoja vähemmän, mikäli niitä ruokitaan tuulivoimaloiden läheisyydessä. Kuva: Arkistokuva Seitsenkarista.
Kuva: Hannele Huuva

Turistikuvassa poro paistattelee päivää tuulimyllyn vieressä. Paliskuntain yhdistyksen mukaan porot eivät myllyistä silti pidä, päinvastoin.

Yhdistyksen toiminnanjohtajan Anne Ollilan mukaan kokemus on osoittanut, että varsinkin varovaisemmat vaatimet välttelevät tuulivoimapuistoja.

Virallisia tutkimustuloksia porojen ja tuulivoiman yhteiselosta on kuitenkin vielä vähän.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita