PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Maan­mit­taus­lai­tos avaa his­to­rial­lis­ten il­ma­ku­vien ar­kis­ton – Ku­va­pa­ri vuo­sil­ta 1946 ja 2016 pal­jas­taa, kuinka paljon maa kohoaa 70 vuo­des­sa Pe­rä­me­ren poh­ju­kas­sa

Yleisön saataville tulee kymmeniä tuhansia kuvia, joista vanhimmat ovat 1930-luvulta.

Kuvista näkyy, kuinka paljon maa on kohonnut vuosien 1946 ja 2016 välillä Kemin ja Tornion välissä sijaitsevan Herakarin kohdalla. Maankohoaminen on suurinta Oulun, Kemin ja Tornion alueella Suomessa. Maa kohoaa siellä noin yhdeksän millimetriä vuodessa.
Kuvista näkyy, kuinka paljon maa on kohonnut vuosien 1946 ja 2016 välillä Kemin ja Tornion välissä sijaitsevan Herakarin kohdalla. Maankohoaminen on suurinta Oulun, Kemin ja Tornion alueella Suomessa. Maa kohoaa siellä noin yhdeksän millimetriä vuodessa.
Kuva: Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos julkaisee verkossa historiallisten ilmakuvien arkiston kansalaisten, yritysten ja organisaatioiden käyttöön 1. kesäkuuta.

Yleisön saataville tulee kymmeniä tuhansia kuvia, joista vanhimmat ovat 1930-luvulta. Vanhoja ilmakuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa, kulttuuriperintökohteiden inventoinnissa sekä tutkimustyössä. Myös esimerkiksi sukututkijat sekä kartoista ja kylien historiasta kiinnostuneet voivat hyödyntää avointa palvelua.