Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Maa­kot­ka voi estää tuu­li­voi­ma­hank­keen Poh­jois-Suo­mes­sa – ­Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si uuden oppaan aut­ta­maan tuu­li­voi­ma­yh­tiöi­den suun­nit­te­lua

Tuulivoimapuistoja suunnitellaan yhä enemmän uhanalaisen maakotkan reviirille Pohjois-Suomessa, kertoo Metsähallitus. Se muistuttaa, että tuulivoimahankkeita on kaatunut, koska maakotkan reviirejä ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon tuulivoimapuistojen suunnittelussa.

Metsähallituksen Luontopalvelut on koostanut kuntapäättäjille, konsulteille ja ympäristövaikutusten arviointeja valvoville viranomaisille hyviä käytäntöjä, miten huomioida maakotka tuulivoimapuistojen suunnittelussa.

Julkaisun tavoitteena on luonnonsuojelun erityisasiantuntijan Hannu Tikkasen mukaan auttaa yhteensovittamaan luonnonsuojelun ja uusiutuvan energian lisäämiseen liittyvät tarpeet.

– Yhtenä ongelmana on ollut, ettei maakotkiin liittyvä tieto ole siirtynyt suunnittelijoiden ja hanketoimijoiden välillä, koska suunnitteluraportit eivät ole maakotkan suojelun takia julkista tietoa, Tikkanen sanoo tiedotteessa.

Hän on koostanut julkaisun Hyvät käytännöt maakotkalle aiheutuvien vaikutusten arviointiin – esimerkkiraportti Nimettömänkankaan tuulivoimahankkeesta yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group oy ja Rambol Finland -suunnittelutoimistojen kanssa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita