pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: Vas­taan­ot­to­jär­jes­tel­mäs­sä tällä het­kel­lä enemmän ihmisiä kuin koskaan – yli 37 000 hen­ki­lös­tä suurin osa Uk­rai­nas­ta

Venäjän hyökkäystä Ukrainasta paenneet jättäneet yli 35 000 tilapäisen suojelun hakemusta. Noin kolmasosa ukrainalaisista on lapsia.

Maahanmuuttoviraston mukaan Suomeen on tullut myös lapsia ilman huoltajaansa. Arkistokuva.
Maahanmuuttoviraston mukaan Suomeen on tullut myös lapsia ilman huoltajaansa. Arkistokuva.
Kuva: Kirsi Junttila

Vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä yli 37 000 henkilöä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kertoo maahanmuuttovirasto. Tätä ennen vastaanottojärjestelmässä eniten asiakkaita oli vuonna 2015, jolloin Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa.

Venäjän hyökkäystä Ukrainasta paenneet ihmiset ovat 4. elokuuta mennessä jättäneet 35 074 tilapäisen suojelun hakemusta. Tilapäistä suojelua hakevista ja saavista huomattava osa on lapsia äiteineen. Lapsien osuus tulijoista on noin kolmannes.