Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ran­lam­men koulun si­jain­ti rat­kai­se­va Kor­ka­lo­vaa­ran elin­voi­mai­suu­del­le

Vaaranlammelle vanhan koulunpaikalle vai sittenkin Heposuon vielä rakentamattomalle asuinalueelle? Sivistyslautakunta päättää uuden koulun paikasta kokouksessaan 24. päivä syyskuuta.
Vaaranlammelle vanhan koulunpaikalle vai sittenkin Heposuon vielä rakentamattomalle asuinalueelle? Sivistyslautakunta päättää uuden koulun paikasta kokouksessaan 24. päivä syyskuuta.
Kuva: Jussi Leinonen

Korkalovaaran palvelut ovat heikentyneet viime vuosina. Vaaranlammen koulurakennuksen sulkemisen myötä myös lähiliikuntapaikat hävisivät, Ässä-kenttä siirrettiin Meltaukseen ja nuorisotila suljettiin jo vuonna 2016 sisäilmaongelmien vuoksi. Korvaavaa tilaa ei ole löydetty. Rovaniemen seurakunta tekee alueella nuorisotyötä ja on pyrkinyt aktiivisesti etsimään tiloja sekä yhteistyöhön kaupungin kanssa.

Olen seurannut asiaa sivistyslautakunnan edeltäjän koulutuslautakunnan sekä myös Rovaniemen seurakunnan Korkalovaara-Ounasjoen alueneuvoston jäsenenä.

Olisi tärkeää, että kaupunki ottaisi Korkalovaaran alueen kehittämisen lähivuosien tavoitteeksi. Suuri asuinalue ei saa jäädä vaille palveluita. Jo nyt on havaittu asuntojen myyntiaikojen pidentyneen ja hintojen laskeneen. Alueen vetovoima on selvästi vähentynyt ja kehitys johtaa sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Kaupungin on huolehdittava asuinalueistaan, sillä palveluiden puute lisää eriarvoistumista ja luo turvattomuutta alueella.

Rovaniemellä on viime vuosien aikana uudistettu kouluverkkoa ja monia hyviä päätöksiä on jo saatu aikaan. Uusia kouluja on valmistunut ja rakenteilla.  Vaativassa taloudellisessa tilanteessakin on haluttu edistää näitä suuria hankkeita. Tämä on hieno asia. Päätöksiä uudistuksista olisi pitänyt tehdä jo aiemmin, koska tilan puute ja koulurakennusten kunto olisivat sitä vaatineet. Ongelmat kasautuivat ja sen vuoksi nyt viedään eteenpäin useita hankkeita samanaikaisesti.

Toki kouluverkko tuleekin nähdä yhtenä isona kokonaisuutena ja muutoksilla voi olla laajempia vaikutuksia.

Vaaranlammen koulu on toiminut väistötiloissa Kairatiellä jo yli kolmen vuoden ajan ja keskustelu koulun kohtalosta on ollut pitkä prosessi. Sivistyslautakunta päättää asiasta kokouksessaan 24.9. Esitettävät sijoitusvaihtoehdot ovat tällä hetkellä koulun alkuperäinen sijainti Koulukujalla sekä tontti Isoaavantiellä, uuden asuinalueen laitamilla.

Vaaranlammen koulun sijoittaminen alkuperäiselle paikalleen on paras vaihtoehto. Monitoimitalo tarjoaa asukkaille monia palveluita, kuten kirjasto-, liikunta-, terveys- ja nuorisopalveluita. Koulun sijoittamisessa tulisi ottaa huomioon oppilassijoittelun lisäksi myös se, että monitoimitalon muut palvelut olisivat alueen asukkaiden helposti saavutettavissa. Nykyisellä oppilaaksiottoalueella sijaitsevan Korkalovaaran peruskoulun sijainti ei saisi vaikuttaa nyt tehtävään päätökseen, vaikka koulu tulisikin juuri tällä hetkellä jäämään vajaakäytölle.

Toinen koululle esitettävä tonttivaihtoehto Isoaavantiellä sijoittuu uudelle alueelle Heposuolle. Uusi alue yhdistää Korkalovaaran ja Vennivaaran asuinalueet ja on vielä rakentamaton.

"Kaupungin tehtävä on kaavoittaa uusia asuinalueita, mutta yhtä tärkeä tehtävä on huolehtia jo olemassa olevilla asuinalueilla tarjottavista palveluista."


Kaupungin tehtävä on kaavoittaa uusia asuinalueita, mutta yhtä tärkeä tehtävä on huolehtia jo olemassa olevilla asuinalueilla tarjottavista palveluista. Korkalovaaraan syntyneen tilanteen lisäksi Vennivaara ja Ylikylä ovat edelleen ilman palveluita, vaikka Vennivaaraa on laajennettu jo 20 vuoden ajan. Ylikylään on nyt valmistumassa monitoimitalo, mutta kaupan palvelut puuttuvat yhä.

Ymmärrettävistä syistä niin kouluverkon kuin muidenkin palveluiden kehittämisessä on nähtävä pitkälle tulevaisuuteen, mutta tämä ei saa tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevilta asuinalueilta palvelut jätetään kokonaan puuttumaan tai ne siirretään pois.


Piia Hanni