Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­ky

Rajoitukset ovat tarpeen epidemian hillitsemiseksi, mutta vähennettiinkö ikääntyvien sote-palveluita liikaa ja liian nopeasti? Olemme huolissamme rajoitusten vaikutuksista heidän toimintakykyyn, yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemiseen sekä henkisten voimavarojen riittävyyteen. Toimintakyvyn heikentyminen näkyy nopeasti sairastuvuuden lisääntymisenä ja riski raskaiden palveluiden käyttöön kasvaa. Ikääntyvien kuntoutuspalveluiden käyttö oli jo ennen koronaa riittämätöntä. Edessä onkin valtava tarve kuntoutuspalveluihin. Nyt tarvitaan vaikuttavia muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole määrännyt sote-sektoria peruspalveluiden alasajoon. Yli 70-vuotiaidenkaan ei kannata siirtää kipeän polven vuoksi varattua fysioterapeutin vastaanottoaikaa, jos kipu huonontaa toimintakykyä. Ulkona liikkumista ei ole kielletty ja se tulee mahdollistaa kaikille.