Lukijalta
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­met­sän aih­ki­män­ty kaa­det­tiin, koska se oli kal­lel­laan ja vau­rioi­tu­nut

Mervi Autti kuvasi hänen lähimetsästään kaadetun vanhan männyn.
Mervi Autti kuvasi hänen lähimetsästään kaadetun vanhan männyn.
Kuva: Mervi Löfgren Autti

Mervi Löfgren Autti kysyi mielipidekirjoituksessaan (Uusi Rovaniemi 1.2.), miksi Ounasmetsässä kaadettiin vanha aihkimänty. Rovaniemen kaupunki oli myöhään syksyllä 2019 hoidattanut Keinuvuopajan ranta-alueella sijaitsevaa Vuopajanrannan viheraluetta. Ranta-alueen asukkailta on tullut useiden vuosien aikana hoitotoiveita ja siksi kohde otettiin osaksi vuoden 2019 hoitosuunnitelmaa. Hoitotöiden yhteydessä kaadettiin merkittävän kokoinen mänty.

Urakoitsijan kanssa käydyn keskustelun jälkeen on selvinnyt, että kyseinen puu oli kallellaan läheiseen rakennukseen päin ja runkoa oli lisäksi vaurioitettu tahallisesti. Rungon tyvipölkyistä havaittiin myös lahovian merkkejä. Eli puu ei ollut täysin terve, kuten mielipidekirjoituksessa annettiin ymmärtää. Puussa olevan lahovian etenemistä ei voida pysäyttää ja ajan saatossa rungon kestävyys heikkenee oleellisesti.

Kaupungin taajamametsien hoidossa noudatetaan aina tapauskohtaista harkintaa, kun on kyse maisemallisesti merkittävistä puista. Tässä kyseisessä tilanteessa alueelle on jätetty muita vastaavan kokoisia puita ja päädytty kaatamaan tämä vaurioitunut ja turvallisuusriskin aiheuttava puu.

Tässä kyseisessä tilanteessa alueelle on jätetty muita vastaavan kokoisia puita ja päädytty kaatamaan tämä vaurioitunut ja turvallisuusriskin aiheuttava puu.


Taajamametsät on luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia metsäalueita asutuksen läheisyydessä. Ne toimivat rakennetun ympäristön melusuojana, näköesteenä, pölynsitojana ja samalla pehmentävät maisemaa. Näitä alueita hoidetaan muun muassa liiallista vesakkoa poistamalla ja puustoa harventamalla. Puusto harventamisen yhteydessä poistetaan rakennuksiin tai liikennealueille tai sähkölinjoille kallistuneita tai lahovikaisia puita. Näillä keinoilla pyritään takaamaan, että viheralueet olisivat mahdollisimman turvallisia lähiympäristön asukkaille ja muille käyttäjille.

Löfgren Autti mainitsee kirjoituksessaan myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden tiheikköjen poistamisen. Alueelle on pyritty hoitotyön aikana jättämään tiheikköjä; osin täysin koskemattomina, osin kevyesti harvennettuna. Mutta alueella on valitettavasti ilmennyt myös luvattomasti ja jälkikäteen tehtyjä raivauksia, jo kertaalleen urakoitsijan toimesta tehdyille harvennusalueille sekä lisäksi pystypuiden karsintaa.

Voimakkaimmat raivaukset  on urakoitsijan toimesta pyritty keskittämään pitkin ranta-aluetta kulkevan polun varteen kulkukelpoisuuden parantamiseksi.

Kari LukkarinenMetsätalousinsinööri, Rovaniemen kaupunki