Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Ministeriö haluaa vaikeuttaa Lapissa elämistä

Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluodolla on syytäkin ihmetellä ympäristöministeriön suojeluvaatimuksia (LK 3.3.). Lapin pinta-alasta on noin 34 prosenttia suojeltu ja Ylä-Lapin kunnissa suojeluaste ylittää 80 prosenttia. Inarissa eriasteisten suojelurajoitusten alaisena on noin 79 prosenttia kunnan pinta-alasta. Näissä kunnissa ihmisen toimeentuloa on jo vaikeutettu huomattavasti ylisuojelulla.

Ympäristöministeriö on suojelupäätöksillään viemässä elinmahdollisuudet Lapin kunnissa. Natura-suojelualueista on noin 63 prosenttia Lapissa. Koko Suomen pinta-alasta on yli 15 prosenttia Natura-suojeltu. EU:n luontodirektiivi edellyttää vain 5 prosentin suojelua, jonka jälkeen jäsenvaltiot voivat, yhteisymmärryksessä komission kanssa, soveltaa suojelun perusteita joustavammin. Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkisen käsitykset eivät perustu luontodirektiiviin. Kyse on Rompas-Rajapalojen alueen tutkimuksen tahallisesta vaikeuttamisesta ministeriön taholta.