Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Bio­kaa­su­lai­tos ter­ve­tul­lut Ro­va­nie­mel­le – mak­sai­si itsensä ta­kai­sin jo muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

Kirjoittaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin järjestämä julkinen liikenne siirtyisi tulevaisuudessa toimimaan biokaasulla. Muun muassa Oulussa on jo biokaasulla toimivia paikallisbusseja.
Kirjoittaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin järjestämä julkinen liikenne siirtyisi tulevaisuudessa toimimaan biokaasulla. Muun muassa Oulussa on jo biokaasulla toimivia paikallisbusseja.

Kaisu Anttila kirjoitti (LK 9.6.) kiertotaloudesta ja sen edistämisestä Rovaniemellä. Anttila myös sivusi kirjoituksessaan biokaasulaitosta sekä sen rakentamisesta kotipitäjäämme.

Anttila on tarttunut tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen. Nimittäin Lapin Liiton hallinnoimalle Välkky-hankkeelle tuotetusta biojäteselvityksestä käy ilmi, että Lapissa on biojätepotentiaalia tarpeeksi, jotta maakuntaan kannattaisi perustaa vähintään yksi biojätteiden käsittelylaitos. Se olisi ominta perustaa Rovaniemelle, joka on potentiaalisin paikka laitokselle jätteiden määrällä ja asukasluvulla mitattuna.

Tällä hetkellä biojätteiden hyödyistä merkittävä osa jää saamatta Lapissa. Selvityksestä käykin ilmi, että investointi Rovaniemelle maksaisi jo muutamassa vuodessa itsensä takaisin ja biojätteestä syntyvästä kaasusta olisi kannattavinta jalostaa liikennepolttoainetta. Mikäli omistajiksi tulisivat Lapissa toimivat jätehuoltoyhtiöt, takaisi se kannustimen ja riittävän syötemäärän syntymisen laitokselle myös tulevaisuudessa.

Kaasua laitoksesta syntyisi arviolta noin 1580 henkilöauton vuosikäytön verran ja kannattavuuslaskelmasta käy ilmi, että tuloja investoinnin takaisinmaksun jälkeen syntyisi noin 1,5–2,0 miljoonaa euroa vuodessa, mikäli kaikki syntyvä kaasu saadaan kaupaksi.

Kirjoitin liki vuosi sitten, että kannattavaa jakelutoimintaa on vaikea luoda, kun paikallista kaasuautokantaa Lapissa ei juurikaan ole. Tähän voisi olla ratkaisu kuitenkin se, että esimerkiksi Rovaniemen kaupungin järjestämä julkinen liikenne siirtyisi toimimaan tulevaisuudessa biokaasulla.

Mikäli kaasu hankittaisiin paikallisesti, tasaisi se investoinnin riskejä ja loisi kaasulle peruskysyntää sekä tekisi kaupungistamme entistä vähähiilisemmän.

Henri Ramberg (vas.)Lapin liiton hallituksen jäsen, Välkky-hankkeen ohjausryhmän jäsen
Tähän voisi olla ratkaisu kuitenkin se, että esimerkiksi Rovaniemen kaupungin järjestämä julkinen liikenne siirtyisi toimimaan tulevaisuudessa biokaasulla.