kolumni: Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Tilaajille

Leik­kauk­set li­sään­tyi­vät hiukan Län­si-Poh­jas­sa viime vuonna – te­ko­ni­vel- ja sel­kä­leik­kaus­ten määrä jäi silti kol­man­nek­sen pie­nem­mäk­si kuin kes­kit­tä­mis­ase­tus edel­lyt­tää

Tekonivelleikkaukset, selkäleikkaukset ja rintasyöpäleikkaukset lisääntyivät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä viime vuonna 10–30 prosentilla edellisvuodesta.

Tekonivel- ja selkäleikkausten määrä jäi silti kolmanneksen pienemmäksi kuin keskittämisasetus edellyttää. Rintasyöpäleikkausten määrä jäi puoleen ja paksusuolisyöpien leikkaukset kolmasosaan vaaditusta.