tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lap­si­vai­ku­tuk­set ar­vioi­ta­va ennen pää­tök­siä

Elämme taloudellisesti haastavaa aikaa. Säästöjä haetaan myös lapsille ja nuorille tärkeistä palveluista. Rovaniemen suunnittelemat leikkaukset muun muassa varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen ovat mittavia. Huolena on, että lyhytnäköiset säästöpäätökset kostautuvat tulevaisuudessa lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisenä ja sitä myötä kasvavina kuluina.

1990-luvun laman yhteydessä tehtiin säästöjä, joiden seurauksena lasten ja nuorten tilanne heikkeni olennaisesti. Tuolloin leikattiin muun muassa peruspalveluita ja ennaltaehkäisevästä työstä tingittiin. Samoja virheitä ei kannata toistaa.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunta ja sen palvelut ovat lapsille ja nuorille erityisen tärkeitä. Perheen ohella lasten ja nuorten tärkeimmät kasvu- ja kehitysympäristöt – varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan palvelut – ovat kunnan vastuulla.

Rovaniemellä on tehtävä laadukasta lapsivaikutusten arviointia, jotta voidaan varmistaa, etteivät säästöjen vaikutukset muodostu kohtuuttomiksi lapsille ja perheille. Myös lainsäädäntö edellyttää, että lapsivaikutukset arvioidaan ennen päätöksentekoa.

On muistettava, että lapsia koskevissa asioissa lapsen etu on ensisijainen harkintaperuste. Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen tehtäessä lapsiryhmää (esimerkiksi tietyn päiväkodin tai koulun lapset) tai yleisesti lapsia (esimerkiksi kunnan kaikki lapset) koskevaa päätöstä.

Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on tuoda lisää tietoa päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen perustaksi. Vaikutusten arviointi ei ole itsetarkoitus, vaan keino saada tarvittavaa tietoa päätöksentekoa tai toiminnan kehittämistä varten. Arvioinnilla tehdään näkyväksi eri ratkaisuvaihtoehtojen myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Sen perustella voidaan vahvistaa myönteisiä vaikutuksia ja ehkäistä tai ainakin lieventää kielteisiä.

Lasten ja nuorten näkemysten selvittäminen ja niiden huomioon ottaminen on osa lapsivaikutusten arviointia. He eivät ole yhtenäinen ryhmä, ja siksi on tärkeää varmistaa, että kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus esittää näkemyksensä ilman minkäänlaista syrjintää.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on koko yhteiskunnan kannalta välttämätöntä, koska hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa. Lapsuuden ja nuoruuden olosuhteet luovat pohjan koko elämän hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

Kirjoittaja on MLL:n Lapin piirin koulutuspäällikkö.