Pääkirjoitus
Tilaajille

Lap­pi­lais­ten luot­ta­mus kun­ta­päät­tä­jiin horjuu pa­has­ti, eikä sen pa­laut­ta­mi­nen ole helppoa ta­lous­ku­ri­muk­ses­sa

Lappilaisten luottamus poliitikkoihin on horjunut aina, eikä päättäjävetoisesti hoidettu pandemiakriisikään näytä muuttaneen asenteita. Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimuksen mukaan vain yksi kolmesta pohjoisen asukkaasta luottaa kotikuntansa ja reilusti alle puolet valtakunnan päättäjiin. Huomion arvoista on, että Lapissa luotto päättäjiin on vähäisempää kuin Suomessa keskimäärin.

Lapin Kansan verkkokysely tukee KAKS:n selvitystä (LK 5.2.). Kyselyn mukaan yksi viidestä lappilaisesta luottaa kotikuntapäättäjiin täysin ja yksi neljästä jonkin verran. Yli puolet on menettänyt luottamuksensa. Joillakin paikkakunnilla luottopula on vieläkin suurempi. Rovaniemellä lähes kaksi kolmesta paikallisesta viestii luottamusvajeesta.