Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Lappiin on tulossa tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja, mutta mistä löy­däm­me tekijät niihin?

Lapissa on aina haikailtu suurten hankkeiden perään, eikä mikään näytä muuttuneen tältä osin. Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus (PTT) selvitti Lapin liiton ja ely-keskuksen tilauksesta sitä, miten vireillä olevat metsä- ja kaivosteollisuuden jätti-investoinnit vaikuttaisivat pohjoisen talousnäkymiin. Ja vaikuttavathan ne.

Selvityksessä lähdettiin siitä, että Lappiin rakennettaisiin lähivuosina kaksi uutta kaivosta ja puunjalostustehdasta. Käytännössä kyse on Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaasta ja Boreal Biorefin Kemijärvelle suunnittelemasta biojalostamosta sekä kaivoksista, joita on vireillä Sodankylän Sakattiin, Savukosken Sokliin, Kolarin Hannukaiseen, Ylitornion ja Rovaniemen Rompakseen sekä Ranuan ja Rovaniemen Sakattiin. Metsähankkeiden odotetaan toteutuvan 2020-2024 ja kaivoshankkeiden – ainakin osan niistä – myöhemmin.