pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Tilaajille

Lappi kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta – Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ha­ki­ja­mää­rät kak­sin­ker­tais­tui­vat vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin

Lapin ammattikorkeakoulun hakijamäärät vieraskielisiin koulutuksiin kiinnostivat hakijoita. Osa syynä hakijamäärän kasvuun on myös sillä, että valintakoe suoritetaan tänä vuonna verkossa.
Lapin ammattikorkeakoulun hakijamäärät vieraskielisiin koulutuksiin kiinnostivat hakijoita. Osa syynä hakijamäärän kasvuun on myös sillä, että valintakoe suoritetaan tänä vuonna verkossa.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Lapin ammattikorkeakoulun vieraskielisten koulutusten hakijamäärät kaksinkertaistuivat aiemmasta ja Lapin yliopiston hakijamäärät pysyivät viimevuotisella tasolla 19. tammikuuta päättyneessä vieraskielisten koulutusten haussa.

Lapin ammattikorkeakoulussa aloituspaikkoja oli tarjolla 95 ja niihin haki 1924 hakijaa. Lapin yliopistossa aloituspaikkoja oli 25 ja niihin haki 254 hakijaa. Hakijamäärät täsmentyvät vielä, kun lopulliset tarkistukset on suoritettu.