Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapissa on nyt en­nä­tys­mää­rä lunta – vai­ku­tuk­set tulviin on vielä epä­sel­vät, vi­ran­omai­set va­rau­tu­vat suur­tul­viin

Lumen määrän lisäksi tulvan suuruuteen vaikuttavat sulamisajan sateet ja ilman lämpötilan kehitys.

Lappiin on satanut tänä talvena valtavat määrät lunta.
Lappiin on satanut tänä talvena valtavat määrät lunta.
Kuva: Pekka Aho

Ennätyksellinen lumimäärä aiheuttaa jännitysmomentin Lapin tulvakevääseen, kertoo Lapin Ely-keskus tiedotteessaan.

Tornionjoen ja Simojoen vesistöalueilla lumen vesiarvot ovat suuret, mutta vastaavat tavanomaisen talven lukemia. Ivalojoen ja Kemijoen vesistöalueilla lumen vesiarvot ovat vuodenaikaan nähden ennätyslukemissa, paikoin yli 200 mm, mikä vastaa normaalisti maalis-huhtikuun lumen vesiarvoja.

Inarijärvellä suuren lumimäärän sulamiseen varaudutaan laskemalla loppukevään vedenkorkeutta tavanomaista alemmaksi. Jokien jäänpaksuuden mittaukset aloitetaan maaliskuussa, minkä jälkeen voidaan arvioida jäänsahauksen tarvetta.

Viranomaiset varautuneet suurtulviin

Kevään tulvan suuruuden arviointi tässä vaiheessa on vielä haastavaa. Lumen määrän lisäksi tulvan suuruuteen vaikuttavat sulamisajan sateet ja ilman lämpötilan kehitys.

Viranomaiset ovat varautuneet tulvatilanteisiin ja työtä tulvariskien hallinnan parantamiseksi tehdään jatkuvasti. Joulukuussa järjestettiin laaja Rovaniemeä ja Kemijärveä koskeva varautumisharjoitus suurtulvien varalta. Kaksipäiväiseen harjoitukseen osallistui kaikkiaan 23 eri organisaatiota ja osallistujia oli lähes 80.

Harjoituksen myötä havaittiin, että keskeisillä toimijoilla tulviin varautuminen on hyvällä tasolla ja yhteistyö eri viranomaisten välillä toimii hyvin.

Riskialueet päivitetty kartalle

Lapin ELY-keskus on viime vuoden aikana päivittänyt merkittävien tulvariskialueiden tulvakartat. Tulvakartoilla kuvataan tulvan leviämisalueet ja lisäksi karttoihin on päivitetty tulvariskikohteet.

Kemijärven tulvakartoitettu alue on laajennettu koko järven alueelle. Muilla alueilla päivitykset koskivat lähinnä tulvariskikohteita.

Tulvakarttoja käytetään erityisesti alueidenkäytön suunnittelussa ja apuvälineenä tulviin varautumisessa. Tulvakarttoja voivat tarkastella myös asukkaat ja kiinteistöjen omistajat ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa.

Lapin alueen tulvaryhmien työskentely on käynnissä. Tulvaryhmien työskentelyä voi seurata tulvaryhmien verkkosivuilta.