uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Tilaajille

Lapissa kun­nos­te­taan ensi kesänä lin­tu­ve­siä ja kos­teik­ko­ja – kun­nos­tus­toi­mia muun muassa Tor­nios­sa, Yli­tor­niol­la ja Muo­nios­sa

Puittamonsaari Ylitornion Kainuunkylän saarilla on yksi Helmi-ohjelmassa tehtyjen selvitysten perusteella kiireellisimmin kunnostustoimia tarvitsevista paikoista Lapissa. Kainuunkylän saarien laajaa tulvaniittyaluetta on tavoitteena hoitaa lampailla. Laidunnus pitää arvokasta perinnebiotooppia avoimena, mikä osaltaan parantaa myös lintujen elinympäristöä.
Puittamonsaari Ylitornion Kainuunkylän saarilla on yksi Helmi-ohjelmassa tehtyjen selvitysten perusteella kiireellisimmin kunnostustoimia tarvitsevista paikoista Lapissa. Kainuunkylän saarien laajaa tulvaniittyaluetta on tavoitteena hoitaa lampailla. Laidunnus pitää arvokasta perinnebiotooppia avoimena, mikä osaltaan parantaa myös lintujen elinympäristöä.
Kuva: Pihla Penttilä

Luonnon monimuotoisuutta edistävässä Helmi-ohjelmassa aloitetaan tulevana kesänä kiireellisimmin hoitoa vaativien kosteikkojen ja lintuvesikohteiden kunnostus Torniossa, Ylitorniolla ja Muoniossa.

Lapin ely-keskuksen mukaan kosteikkojen ja lintuvesien kunnostaminen on edellytys useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujen suojelulle.