Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Lapin yli­opis­ton Ark­ti­sen kes­kuk­sen ja Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen po­ron­hoi­don tut­ki­mus­hank­keel­le yli 200 000 euroa tut­ki­mus­ra­hoi­tus­ta

Lapin yliopiston Arktinen keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimushanke poronhoidon varautumisesta ja selviytymiskeinoista uusiin, äkillisiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin on saanut Lapin ely-keskukselta 224 000 euron tutkimusrahoituksen.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, analysoida ja kehittää porotalouden keinoja varautua sekä sopeutua poikkeuksellisiin olosuhteisiin.