Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Lapin yli­opis­to toimi vastoin lakia – Avi oh­jeis­ti kil­pai­lu­tuk­sis­ta

Lapin Avin mukaan Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu kilpailuttivat työterveyssopimuksen kuulematta työntekijöitä. Uudessa sopimuksessa esimerkiksi työntekijöiden pitkäaikaissairauksien hoito muuttui.

Avin yliopistolle ja ammattikorkeakoululle antamassa toimintaohjeessa työnantajan toiminta katsottiin lainvastaiseksi, mutta tehtyä sopimusta se ei yksistään muuta. Työntekijäpuolta kuultiin asiasta mutta vasta sopimuksen voimaantulon jälkeen.
Avin yliopistolle ja ammattikorkeakoululle antamassa toimintaohjeessa työnantajan toiminta katsottiin lainvastaiseksi, mutta tehtyä sopimusta se ei yksistään muuta. Työntekijäpuolta kuultiin asiasta mutta vasta sopimuksen voimaantulon jälkeen.
Kuva: Anssi Jokiranta

Lapin aluehallintoviraston mukaan Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat lainvastaisesti viime vuonna kilpailuttaessaan henkilökunnan työterveyssopimuksen kuulematta työntekijöitä.

Asia juontaa juurensa viime vuodenvaihteeseen, kun Lapin yliopiston työterveyshuollon sopimus  päättyi.