uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Tilaajille

Lapin met­sä­mil­joo­nis­ta vielä iso osa käyt­tä­mät­tä – sata aloi­tet­ta yk­si­tyi­sik­si luon­non­suo­je­lu­alueik­si yhä vi­reil­lä

Valtio myönsi Pohjois-Suomen ely-keskuksille 20 miljoonaa, jotta rahalla voitaisiin ostaa vanhoja metsiä suojeltavaksi. Rahat pitää käyttää vuoden loppuun mennessä.

Lapissa syntyi viime vuonna vajaat 2000 hehtaaria uusia, yksityisiä suojelualueita. Jos alueen kriteerit täyttyvät, ely-keskus maksaa maanomistajalle kertakorvauksen suojeltavasta alueesta. Korvaus riippuu alueen puustosta.
Lapissa syntyi viime vuonna vajaat 2000 hehtaaria uusia, yksityisiä suojelualueita. Jos alueen kriteerit täyttyvät, ely-keskus maksaa maanomistajalle kertakorvauksen suojeltavasta alueesta. Korvaus riippuu alueen puustosta.
Kuva: Anssi Jokiranta

Lappiin syntyi viime vuoden aikana vajaat 1800 hehtaaria uusia, yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Rahat metsien suojeluun on saatu ympäristöministeriön myöntämästä yksityisten suojelualueiden suojelu (YSA)-ohjelmasta.