pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Lapin mat­kai­lu­mark­ki­noin­ti on tilk­ku­täk­ki, nyt on sa­ra­na­koh­ta uu­del­lee­nar­viol­le

Pääkirjoitus // 8.11.2021

Hyvä tuote markkinoi ja myy itsensä. Käsitys on yleinen, mutta pitää harvoin paikkansa. Menestyksen taustalla on yleensä pitkäjänteinen markkinointityö, jolla tuotetta tai palvelua on tehty tunnetuksi.

Esimerkiksi matkailun onnistumisen takana on valtava määrä kulisseissa tehtyä työtä. Turismi on maailmalla kasvava toimiala, mutta matkailijoiden sieluista ja rahoista käydään ankaraa kansainävälistä kilpailua.