Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Lapin maa­han­muut­to­stra­te­gian laa­din­ta käyn­nis­tyy – ­ta­voit­tee­na edistää maa­han­muut­ta­nei­den ko­tou­tu­mis­ta ja työ­mark­ki­noil­le pääsyä

Lapin ely-keskus on käynnistänyt Lapin maahanmuuttostrategiatyön, kertoo Lapin ely-keskus tiedotteessaan. Lapin maahanmuuttotrategian 2022–2030+ tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työmarkkinoille pääsyä sekä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa.

Lapin maahanmuuttostrategiantyön aikana luodaan maakunnan yhteinen näkemys siitä, miten maahanmuutto tukee alueen elinvoiman ja työllisyyden positiivista kehitystä. Strategiassa huomioidaan maahanmuuton eri keinot tukea Lapin kasvua ja kehittämistä.

Strategiassa määritellään keskeiset kehittämistoimet maahanmuuttaneiden kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi, työvoiman tavoittamiseksi sekä työelämän vastaanottavuuden parantamiseksi. Maahanmuuttaneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä työ-, koulutus- ja perheperusteisesti maahan tulleita, kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä sekä turvapaikanhakijoita.

Maahanmuuttostrategian laatimisessa hyödynnetään tutkimuksia, selvityksiä, tilastoaineistoja ja muuta kirjallista aineistoa. Strategiatyön yhteydessä toteutetaan lisäksi haastatteluja, sähköisiä kyselyjä ja työpajoja kevään 2022 aikana.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita