uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Tilaajille

Lapin maa­han­muut­to­stra­te­gian laa­din­ta käyn­nis­tyy – ­ta­voit­tee­na edistää maa­han­muut­ta­nei­den ko­tou­tu­mis­ta ja työ­mark­ki­noil­le pääsyä

Lapin ely-keskus on käynnistänyt Lapin maahanmuuttostrategiatyön, kertoo Lapin ely-keskus tiedotteessaan. Lapin maahanmuuttotrategian 2022–2030+ tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työmarkkinoille pääsyä sekä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa.

Lapin maahanmuuttostrategiantyön aikana luodaan maakunnan yhteinen näkemys siitä, miten maahanmuutto tukee alueen elinvoiman ja työllisyyden positiivista kehitystä. Strategiassa huomioidaan maahanmuuton eri keinot tukea Lapin kasvua ja kehittämistä.