Tilaajille

Lapin ely-kes­kus vaatii täy­den­nyk­siä Sakatin kai­vos­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tuk­seen – Poh­ja­ve­si­mal­lin­nus tar­vi­taan

Rovaniemi

Lapin Ely-keskus vaatii täydennyksiä Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

Ely-keskuksen mukaan puutteita on muun muassa pohjavesimallinnuksessa sekä kaivannaisjätteiden laadun ja pitkäaikaiskäyttäytymisen tuntemisessa. Puutteet ovat niin oleellisia, että arviointiselostusta on täydennettävä.