kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Lapin ely-kes­kus vaatii täy­den­nyk­siä Sakatin kai­vos­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tuk­seen – Poh­ja­ve­si­mal­lin­nus tar­vi­taan

Rovaniemi

Lapin Ely-keskus vaatii täydennyksiä Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

Ely-keskuksen mukaan puutteita on muun muassa pohjavesimallinnuksessa sekä kaivannaisjätteiden laadun ja pitkäaikaiskäyttäytymisen tuntemisessa. Puutteet ovat niin oleellisia, että arviointiselostusta on täydennettävä.