pääkirjoitus: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ta­voit­te­le­ma maa­han­muu­ton tu­lo­ra­jan ki­ris­tys on ku­tis­tu­mas­sa kos­meet­ti­sek­si muu­tok­sek­si

kolumni: Vie­rai­den vaa­ti­mat­to­muus voi olla enemmän vai­vaan­nut­ta­vaa kuin toi­vot­ta­vaa

Kittilä-käräjät: Kit­ti­lä-ju­pa­kan kä­sit­te­ly jatkuu kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin ely-kes­kus kysyy maa­kun­nan asuk­kail­ta: Miten maa­han­muut­ta­jat saadaan juur­tu­maan poh­joi­seen – nä­ke­myk­sen voi antaa säh­köi­ses­ti lau­sun­to­pal­ve­lus­sa

Lapin ely-keskus pyytää maakunnan asukkaita antamaan mielipiteensä maahanmuuttajien kotouttamisesta. Näkemykset otetaan vastaan digitaalisesti osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Toissijainen mahdollisuus lausunnon antamiseen on sähköpostitse. Osallistuminen on mahdollista kaikille lappilaisille. Lausunnon antaminen edellyttää tunnistautumista.

Ely-keskuksen mukaan tiedonkeruun tarkoitus on auttaa viranomaisia toimimaan oikein maahanmuuttajien suhteen.

– Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ tähtää siihen, että Lappi on koti kaikille. Strategia edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä, työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, osaavan työvoiman saatavuutta, työelämän monimuotoisuutta sekä hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta.

– Maahanmuuttaneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Lappiin muuttaneita eli työ-, koulutus-, perheperusteisesti maahan tulleita, kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ja turvapaikanhakijoita.

– Strategian kantavina päämäärinä on maahanmuuttaneiden juurtuminen Lappiin, onnistuminen ja menestyminen yhdessä sekä kaikkien kohteleminen reilusti. Nämä ovat niitä rakennuspuita, joista koti rakennetaan.

– Strategia ei koske vain julkista ja yksityistä sektoria ja järjestöjä, vaan strategia koskee kaikkia lappilaisia.

Lisätietoja osallistumisesta lausuntopalvelu.fi - sivulla.