Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to: Uudet ki­ris­tyk­set vä­hen­tä­vät lii­ken­net­tä Tornion rajalla en­ti­ses­tään

Rajoitteet näkyvät paikallisten arjessa rajustikin, arvioi Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen.

Helsinki

Hallituksen tiistaina julkistamat uudet rajoitukset tulevat vähentämään liikennettä entisestään Tornion rajalla, kertoo kapteeniluutnantti Tommy Håkans Länsi-Suomen merivartiostosta STT:lle. Länsi-Suomen merivartiosto vastaa Tornion rajaylityspaikasta.

Hallitus on päättänyt aiemmin ilmoitetun mukaisesti jatkaa liikenteen rajoituksia sisä- ja ulkorajoilla 13. toukokuuta asti. Rajoituksiin tuli myös kiristyksiä joidenkin ryhmien osalta, ja muun muassa maahantulijoiden karanteeniohjeistuksia kiristettiin aiemmasta.

Kiristysten myötä rajan ylittävä liikenne liittyy Håkansin mukaan käytännössä vain työmatkailuun ja siltäkin osin vain välttämättömään työhön.

Liikenne on laskenut rajalla Håkansin mukaan noin 90–95 prosenttia normaalista.

– Viime viikolla, kun katsoin (ylitystilannetta) keskellä viikkoa, niin oli vajaat tuhat menevää ja tulevaa. Eli ylitysten määrä oli kaiken kaikkiaan vajaat 2 000. Nyt on ehkä hiukan hiljentynyt, mutta mennään vielä ehkä sellaisessa noin 700 hengen ylityksessä suuntaansa, Håkans arvioi.

Rajoitukset purevat näkymättömällä rajalla

Liikenne on vähentynyt normaalista myös Lapin rajavartioston vastuulla olevilla rajanylityspaikoilla.

Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Janne Kurvinen arvioi, että maaliskuussa asetettujen rajoitusten jälkeen heidän vastuualueellaan on Ruotsin ja Suomen välisen rajan ylittänyt arkena yhteensä noin 700–750 ihmistä päivässä.

Viikonloppuna Ruotsin vastaisen rajan ylittää Lapin rajavartioston alueella noin 300 ihmistä. Norjan rajan ylittää arkipäivänä noin 300–400 ihmistä.

" Näkymätönhän tuo raja on käytännössä normaalisti. Siinä ihmiset puolin ja toisin asuvat ja työskentelevät, että siinä mielessä nämä rajoitteet näkyvät heillä arjessa todella rajustikin."
Janne Kurvinen
Lapin rajavartioston apulaiskomentaja

Merivartioston Håkansin mukaan ihmiset ovat sisäistäneet tilanteen hyvin Tornion rajanylityspaikan ympäristössä.

– Tämä on kuitenkin ollut täysin avoin raja ja yhtä ja samaa kaupunkia, niin yllättävän hyvin ovat ihmiset sisäistäneet, että minkä takia ollaan tekemässä tätä.