kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Län­si-Poh­ja antoi mi­nis­te­ri Kiu­rul­le selkeän vies­tin: alueel­la pitää olla ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys­sai­raa­la

Länsi-Pohjaan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys pysyväksi ja Lapin hyvinvointialueelle kaksi päivystyssairaalaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio vaativat tulevien hyvinvointialueiden lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevassa kannanotossaan, että Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys vuoteen 2032 tulee muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi sekä velvoitteeksi pitää Lapin hyvinvointialueella kahta ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa.

Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Teija Jestilä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Pekka Tiitinen sekä kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen olivat suorassa yhteydessä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun viime viikonkeskiviikkona.

Kaupunginjohtaja Ruotsalaisen mukaan etäyhteydellä pidetyssä tapaamisessa ministeri Krista Kiuru oli hyvin tietoinen Meri-Lapin alueeseen liittyvistä erityishaasteista ja asiasta käytiin hyvässä hengessä rakentavaa keskustelua. Sote-uudistuksen osalta valmistelu on meneillään ja asiaan liittyen on kuultu useita toimijoita ja näkökulmia.

Sote-uudistuksen peruslähtökohtana on turvata yhdenvertaiset palvelut niin palvelujen saatavuuden kuin saavutettavuuden näkökulmasta.

– Meri-Lapin alueelliset erityispiirteet tulee lainsäädännön näkökulmasta huomioida, koska onhan Meri-Lapin alue erittäin merkittävä koko Suomen ulkomaankaupan osalta ja yhdessä sairaalan sekä siihen liittyvien koulutuspalvelujen kanssa kokonaisuudella on erittäin keskeinen vaikutus alueen elinvoimaan ja sen ylläpitämiseen, Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen sanoo.

Itä-Suomi yhteisellä asialla

Etäyhteydellä toteutetussa tapaamisessa käytiin lävitse Savonlinnan kaupungin ja Meri-Lapin kuntien yhteistä kannanottoa, jossa ovat mukana   myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnista Rantasalmi ja Sulkava. Kannanoton allekirjoittaneet kunnat ja sairaanhoitopiirit edustavat yhteensä 200.000 ihmisen väestöpohjaa.

Kannanottoon sisältyi Länsi-Pohjan tavoin myös Savonlinnan keskussairaalan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen säilyttäminen ja vaatimus Etelä-Savon hyvinvointialueen kahdesta ympärivuorokautisesta yhteispäivystyssairaalasta.

Yhteinen kannanotto luovutettiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle maaliskuussa. Nyt oli vuorossa perhe- ja peruspalveluministeri. Ruotsalaisen mukaan vaikutustyötä jatketaan.