Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolumni: Ensin mas­sii­vi­nen velka, sitten elä­ke­ra­has­tot, kenen taskuun käsi seu­raa­vak­si ha­lu­taan työn­tää?

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Lajin uhan­alai­suus johtaa harvoin rau­hoi­tuk­seen met­säs­tyk­sel­tä – stand up -koo­mik­ko Iikka Kiven ajama kan­sa­lais­aloi­te eh­dot­taa met­säs­tys­la­kiin muu­tos­ta

Suomi sai keväällä EU-tuomioistuimelta tuomion lintudirektiivin mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä salliessaan haahkakoiraiden metsästyksen touko-kesäkuussa. Haahka on määritelty Euroopan unionin alueella erittäin uhanalaiseksi lintulajiksi. Arkistokuva.
Suomi sai keväällä EU-tuomioistuimelta tuomion lintudirektiivin mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä salliessaan haahkakoiraiden metsästyksen touko-kesäkuussa. Haahka on määritelty Euroopan unionin alueella erittäin uhanalaiseksi lintulajiksi. Arkistokuva.
Kuva: MICHA FAGER

20. elokuuta julkaistu kansalaisaloite ajaa uhanalaisten lajien suojelun tehostamista metsästyslakiin tehtävällä lisäyksellä. Aloite on kerännyt Kansalaisaloite.fi-palvelussa reilut 1 600 allekirjoitusta viikon ajassa.

Kansalaisaloitteen lakiehdotuksessa ajetaan metsästyslain 37 §:ään uutta momenttia, jonka mukaisesti Suomessa, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti uhanalaiset lajit säädettäisiin aina rauhoitetuksi valtioneuvoston asetuksella, jos niitä ei ole muutoin lailla rauhoitettu.