Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Tilaajille

"K­vää­ni­maan oop­pe­ran kun näkisi vielä nou­se­van näyt­tä­möl­le" – Rus­ka-ta­pah­tu­man vetäjä Bengt Poh­ja­nen heittää vies­ti­ka­pu­laa tu­le­vil­le tu­li­sie­luil­le

Nuoremmat saavat jatkaa kielen ja kulttuurin kehittämistä yhdistysten kautta.

Viimeistä kertaa Ruska-tapahtumaa vetäessään Bengt Pohjanen antaa samalla ennenaikaisen testamentin tuleville tekijöille ja tulisieluille, joiden hän toivoo vievän viestikapulaa Tornionlaakson kulttuurista ja sen kielestä eteenpäin.

Oma työ kirjailijana ja kääntäjänä jatkuu, jos ei nyt aivan samalla vauhdilla kuin joskus kymmenen vuotta sitten, niin aivan riittävän tuotteliaana. Mies monien oopperoiden ja näytelmien takana uskoo ja toivoo vielä näkevänsä suurteoksensa, Tornionlaakson myyttisestä historiasta kertovan Kväänimaan oopperan nousevan näyttämölle.