tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa toi­vo­taan kier­to­liit­ty­mää Kit­ti­lään

Nesteen liittymässä on Sodankyläntien, Rovaniementien, Aholanperäntien ja Valtatien risteys ja aloitteen mukan useita "Läheltä piti" -tilanteita.

Kittilän tekninen lautakunta käsitteli keskiviikkona kuntalaisaloitetta, jossa toivottiin kiertoliittymää Nesteen risteykseen. Lautakunta päätti lähettää aloitteen ely-keskuksen käsiteltäväksi, sillä valtion hallinnoiman maantien risteysalueella tehtävät toimenpiteet kuuluvat ely-keskuksen liikennevastuualueen toimivaltaan.

Niin kutsuttu Nesteen risteys Kittilässä yhdistää Sodankyläntien, Rovaniementien, Aholanperäntien ja Valtatien. Aloitteen mukaan risteyksessä on tapahtunut useita kolareita ja "Läheltä piti" -tilanteita. Aloitteen mukaan erityisesti Rovaniemen suunnasta tulevat ajavat risteykseen usein huomattavaa ylinopeutta.