Tilaajille

Kuka saa hoitoa ja mihin hin­taan? Ter­veys­oi­keu­den tutkija Kai­sa-Ma­ria Kimmel pohtii työk­seen kipeää ky­sy­mys­tä, jonka ko­ro­na­epi­de­mia nosti pin­nal­le

Lapin yliopistossa väitöskirjaa valmisteleva Kaisa-Maria Kimmel haluaa nostaa terveydenhuollon priorisointikysymykset julkiseen keskusteluun myös korona-ajan jälkeen.

Mikä on ihmishengen hinta? Kuinka paljon olemme valmiita maksamaan yhdestä elinvuodesta lisää?

Entä onko sairastuneella aina oikeus saada hoitoa, maksoi mitä maksoi?