Junaliikenne: Poh­joi­sen kau­ko­ju­nat rajusti myö­häs­sä – ra­ta­töi­den vii­väs­ty­mi­nen hei­jas­tuu koko maan ju­na­lii­ken­tee­seen

Naton huippukokous: Suomen, Ruotsin ja Turkin joh­ta­jat ta­paa­vat tiis­tai­na

Kolumni: Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si

Tilaajille

Korkein hal­lin­to-oi­keus jär­jes­tää kat­sel­muk­sen Soklin kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia kos­ke­vas­sa asiassa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) järjestää katselmuksen Soklin kaivoksen ympäristövaikutuksia koskevassa asiassa Savukoskella.

KHO:n tiedotteen mukaan aluehallintovirasto on myöntänyt Soklin kaivoksen toimintaan ympäristöluvan ja vesitalousluvan. Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt aluehallintoviraston päätöksestä tehdyt valitukset.