Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Kor­ka­lo­vaa­ran his­to­ria ja asuk­kai­den tarinat talteen työ­pa­jois­sa

Lapin yliopistossa on meneillään Tarinoita Korkalovaarasta -hanke, joka kerää asukkaiden ja aiemmin Korkalovaarassa asuneiden tarinoita alueen historian tallentamiseksi.

Asukkailta halutaan kuulla, miten Korkalovaara rakentui tai millaista oli vapaa-aika lähiössä ja missä sitä vietettiin. Entä millaisia palveluita ja toimintaa Korkalovaarassa on ollut?