PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Kokenut dip­lo­maat­ti: Trump ei ole syy Yh­dys­val­to­jen alen­nus­ti­laan, vaan sen seuraus – haas­tet­tu länsi joutuu rat­ko­maan ih­mis­kun­nan koh­ta­lon­ky­sy­myk­siä

Kansainvälisen politiikan veteraani Jukka Valtasaari halusi kirjoittaa kirjan unilukkarina, joka herättelee nykyisen sukupolven diplomaatteja. Kiina, Venäjä, tekoäly, ydinaseet ja ilmasto haastavat lännen. Lännen ideaa pitää yrittää vaalia populismin koettelemissa Yhdysvalloissa ja EU:ssa ja välttää luisumista 1930-luvun kansallisvaltioihin.

Washingtonissa kahdesti suurlähettiläänä ja ulkoministeriön valtiosihteerinä työskennellyt diplomaatti Jukka Valtasaari, 79, halusi torstaina julkaistussa kirjassaan mennä päivittäistä uutisvirtaa syvemmälle.

Maailmassa kamppailee kolme omalla tavallaan heikkoa suurvaltaa, Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä. Meitä koskettaa etenkin Yhdysvaltain ja EU:n alennustila, joka haastaa koko lännen ajatuksen.