Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Kit­ti­län kun­nan­val­tuus­ton kokous siirtyi vii­kol­la: yksi ei saanut ko­kous­kut­sua

-
Kuva: Jussi Leinonen

Kittilän kunnanvaltuuston kokousta siirrettiin viikolla.

Kokousta oltiin jo aloittamassa, kun järjestäytymispykälän kohdalla ilmeni, etteivät kaikki olleet saaneet kokouskutsua.