Tilaajille

Kit­ti­län kou­lu­lai­set voivat saada mak­sut­to­man vä­li­pa­lan tu­le­vai­suu­des­sa – kou­lu­lau­ta­kun­ta esittää vä­li­pa­la-mää­rä­ra­han li­sää­mis­tä kou­lu­toi­men bud­jet­tiin

Kittilän koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle noin 71 000 euron välipala-määrärahan varaamista koulutoimen budjettiin. Taustalla on yläkoulun oppilaskunnan keväällä tekemä aloite maksuttomasta välipalasta kaikille oppilaille.

Vs. sivistystoimenjohtaja, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja koulujen johtajat selvittivät välipalojen hintaa ja oppilasmääriä aiemmin. Koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että määräraha varataan budjettiin, sillä välipala edistää oppilaiden jaksamista pitkinä koulupäivinä ja yhdenvertaistaa lasten koulujen välisiä käytäntöjä.