Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Kir­ja-ar­viot: Luonto haastaa ja puh­dis­taa

Kari Kovalainen: Kuuralinnun maa

Karisto 2021, 176 sivua.

"Hän ilmestyi tulilleni pimeydestä kuin olisi juuri yöstä syntynyt. Tai pudonnut tähdistä. En tiedä mikä tuota resuista kairankiertäjää veti tulille sinä iltana. ... Ehkä hän vain viimein halusi kertoa tarinansa jollekin..."