PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia siir­re­tään Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa hoi­ta­ja­pu­lan vuoksi – "Ainut keino on leik­kaus­ten siir­tä­mi­nen, koska kun po­ti­lai­ta tulee päi­vys­tyk­seen, pakko heidät on sisälle ottaa"

Lapin keskussairaala joutuu siirtämään suunniteltuja kiireettömiä leikkauksia seuraavan kahden viikon ajalta myöhemmäksi kesälomakauden hoitajapulan vuoksi. Kesälomakaudelle sijaisten löytäminen on ollut haastavaa.

Lapin sairaanhoitopiirin tulosaluejohtaja ja vs. johtajaylilääkääri Katja Hämeenoja sekä hallintoylihoitaja Maarit Palomaa ovat huolissaan hoitajien jaksamisesta loppukesän ja tulevan syksyn osalta.
Lapin sairaanhoitopiirin tulosaluejohtaja ja vs. johtajaylilääkääri Katja Hämeenoja sekä hallintoylihoitaja Maarit Palomaa ovat huolissaan hoitajien jaksamisesta loppukesän ja tulevan syksyn osalta.
Kuva: Iiro Kerkelä

Lapin keskussairaalassa siirretään osa kiireettömistä leikkauksista seuraavan kahden viikon ajalta myöhempään ajankohtaan. Syynä tähän on pitkään sairaalaa kuormittanut potilastilanne, joka johtuu jatkohoitopaikkojen puutteesta hoitajapulan vuoksi.

– Joudumme reagoimaan akuutisti tilanteeseen ja siirtämään sovittuja leikkauksia. Työntekijöiden lomakausi jatkuu vielä syyskuuhun asti ja korona on taas nostanut päätään, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin tulosaluejohtaja ja vs. johtajaylilääkäri Katja Hämeenoja.