Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Kiin­nos­tai­si­ko break­dan­ce, jal­ka­pal­loi­lu tai ruuan­lait­to? - har­ras­tus­ten Jään­mur­ta­ja-hank­keen avulla haetaan op­pi­lai­ta eri har­ras­tus­ten pariin

Harrastusten Jäänmurtaja-hankkeen avulla haetaan oppilaita eri harrastusten pariin. Lajit valikoituivat pitkälti oppilaiden toiveiden mukaan. Tietyissä ryhmissä on vielä tilaa.

Kemi City FC:n  Stephane Blanc opetti Hepolan koululaisille jalkapalloilun perustaitoja. Terttu Tikkala ja Mirja Torvela tuovat ruoanlaittoharrastusta nuorten koululaisten pariin. Viidesluokkalainen Onni Lesonen on kiinnostunut palloiluun liittyvistä harrastuksista.
Kemi City FC:n Stephane Blanc opetti Hepolan koululaisille jalkapalloilun perustaitoja.
Kemi City FC:n Stephane Blanc opetti Hepolan koululaisille jalkapalloilun perustaitoja.
Kuva: Jouni Valikainen

Hepolan koulun viitosluokkalaisilla Onni Lesosella ja Aapo Toloselle jäi virtaa koulupäivän jälkeen. He pääsivät  luokkatovereiden kanssa tutustumaan jalkapalloiluun asiantuntevassa ohjauksessa. Kemi City FC:n seuratyöntekijä Ari-Pekka Harju  oli ottanut  joukkueesta mukaan Abakar Shamsadin, Oliver Fleggaardin  ja Stephane Blancin,  jotka opettivat nuorille jalkapalloilun alkeita. Kemi City on mukana kouluille lanseeratussa Harrastusten jäänmurtaja -hankkeessa.

– Jo ensimmäisellä kerralla oli mukavaa, kun pelasimme sisäjalista ja käsipalloa. Koulun jälkeen on mukava jäädä pelaamaan, Onni ja Aapo totesivat ennen kuin säntäsivät pallon perään.

Kemin koulut ovat ottaneet kopin Harrastusten jäänmurtaja -hankkeesta. Jäänmurtaja pyrkii avaamaan kemiläisille oppilaille väylän uusiin harrastuksiin oppilaille, joilla ei ole yhtään harrastusta.  Hankkeessa ovat mukana kaikki Kemin koulut. Erityispainopistealueena on viides- ja kuudesluokkalaiset, joille pyritään löytämään esiteltyjen harrastusten joukosta mielenkiintoisin. Harrastamisen mallin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.

Harrastamisen Suomen mallin hanke aloitettiin pilottikuntien osalta 2019-2020. . Nuorten saamat kokemukset hankkeesta oli sen verran hyviä, että kokeilun jälkeen kaikki halukkaat kunnat pääsivät  projektiin mukaan.

Nuoret saivat itse vastata kyselyyn, minkä mukaan lajeja otettiin mukaan. Jokaiselta koululta kerättiin kymmenen eniten suosiota saanutta harrastetoivetta ja niiden perusteella laadittiin harrastelukujärjestys ja lähdettiin etsimään harrasteisiin vetäjiä.

–  Pystymme toteuttamaan lasten ja nuorten toiveita soveltuvin osin. Nyt viemme eri harrastuksia koululle tuttuun ja turvalliseen ympäristöön, jotta kynnys harrastamiseen olisi mahdollisimman matala, yhdessä Sauvosaaren koulun rehtori Heli Veijolan kanssa hanketta vetävä hallimestari Janne Jylkkä kertoo.

Kemissä lajeiksi valikoituivat palloilu, jota ohjaa Kemi City FC. Oppilaat pääsevät tutustumaan myös maailman nopeimpaan pallopeliin pöytätennikseen Kemin Pöytätennisseuran opastuksella, ruuanlaitto onnistuu Kemin Marttojen  ohjauksessa, Kivalo-opiston kautta on  ohjaajia opastamassa  nuoria tanssin pariin, jäälajeista huolehtii Kemin Lämärit. Myös omia taideryhmiä on rakennettu oppilaita varten.

Kuvataide ja parkour nousivat useassa koulussa suosituimpien lajien joukkoon.

– Esimerkiksi parkourin ottaminen ohjelmistoon on haasteellista, sillä koulutetun ja koko lukuvuodeksi sitoutuneen ohjaajan saaminen on vaikeaa. Meidän pitääkin panostaa jatkossa ohjaajien hankintaan. Kamppailulajien järjestämisessä varusteet muodostavat reunaehdon. Eihän kouluilla ole esimerkiksi tatameja, Heli Veijola kertoi.

Eri kouluilla on osallistujamäärissä eroja. Esimerkiksi kuvataide tuntuu kiinnostavat kaikkialla, mutta osassa muissa harrastusryhmissä on hyvin tilaa.

– Ryhmät aloittivat harrastusten parissa jo elokuussa, mutta pidämme ryhmiä auki, jotta ne saadaan täyteen. Jos joku harrastus ei kiinnosta, niin meidän pitää miettiä myös sisältöjä. Itse sain hienon palkinnon hankkeen eteen tehdystä työstä, kun näin hymyileviä ja iloisia lapsia harrastustunnin jälkeen, Heli Veijola sanoi.

Kaikkiaan yhden lajin ohjauskertoja on jokaisessa koulussa kuusi kappaletta. Mukana ovat Kivikon, Hepolan, Sauvosaaren, Koivuharjun, Syväkankaan ja Karihaaran koulut.

– Ohjaaminen tapahtuu koulujen liikuntatiloissa kerran viikossa.  Ohjaajina voivat toimia kunnan omat työntekijät, kolmas sektori tai yritys. Jäälajit pidetään Kemin jäähallissa, Janne Jylkkä kertoi.

Ari-Pekka Harjun vetämällä harrastustunnilla oli toistakymmentä koululaista

– Me pidämme kaksi kertaa futsalin, jalkapallon ja salibandyn ohjaustunnin. Tarkoitus on käydä ryhmäläisten kanssa katsomassa myös oikeita pelejä.  Sain parilta nuorelta  heti ensimmäisen tunnin jälkeen palautetta, että he voisivat lähteä mukaan jonkin seuran vetämään ryhmään, Ari-Pekka Harju kertoi.

Kemissä pyritään tosissaan saamaan lapsia ja eli harrastusten pariin. Kaupungilla on käynnissä harrastussuunnitelma ja liikunta- ja kulttuurikasvatussuunnitelma eli Harlikus. Se takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua monipuolisesti paikallisiin hyvinvointia edistäviin kulttuurin ja liikunnan palveluihin.

Hanke

Harrastusten jäänmurtaja

Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.

Jäänmurtaja aukaisee harrastusväylää lukuvuonna 2021-2022.

Hankkeessa järjestetään nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä kerran viikossa, erityisesti niille lapsille, joilla ei vielä ole harrastusta.

Ohjaajana voi toimia kaupungin oma henkilöstö, seuran tai yhdistyksen ohjaaja sekä yksityinen toimija.

Nuoret ovat voineet esittää toiveita harrastuksen lajeista.

Hankkeen rahoituksesta pääosa tulee valtiolta.