kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

KHO: Soklin kai­vos­hank­keen ve­sien­hal­lin­nas­sa mer­kit­tä­viä epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, seu­rauk­se­na voisi olla Nuort­ti­joen pi­laan­tu­mi­nen – ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­vat pa­lau­tet­tiin avin kä­sit­te­lyyn

Korkein hallinto-oikeus järjesti viime syksynä katselmuksen Savukosken Soklissa.
Korkein hallinto-oikeus järjesti viime syksynä katselmuksen Savukosken Soklissa.
Kuva: Katja Palmqvist

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on torstaina antamallaan päätöksellä palauttanut Soklin kaivoshankkeelle myönnettyä ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevan asian aluehallintovirastolle (avi) kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi.
Päätöstä perustellaan kaivoksen vesienhallinnalla ja siihen liittyvillä vesistövaikutuksilla.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaivoksen vesienhallinnan toteuttamista koskeviin suunnitelmiin oli lupamääräyksistä huolimatta jäänyt merkittäviä epävarmuustekijöitä. KHO:n mukaan ympäristön pilaantumisriski kasvaisi erityisesti silloin, jos useampi näistä riskitekijöistä toteutuisi samanaikaisesti.