Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

"Kemin tilanne on no­tee­rat­tu hal­li­tu­soh­jel­mas­sa" – Mi­nis­te­ri Timo Harakka lupaili valtion apua väy­lä­pa­ran­nuk­siin

Liikenne- ja viestintäministeri pyrähti Meri-Lapissa valamassa uskoa biotuotetehtaan edellyttämiin väylähankkeisiin ja datatalouden mahdollisuuksiin Lapissa.

Kemi

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) pyrähti keskiviikkona Meri-Lapissa tapaamassa yleisöä sekä teollisuuden, matkailun ja alueen kuntien johtoa.

Harakkaa evästettiin eritoten pohjoiseen kaivatuista väyläparannuksista, joista kiireellisimmät liittyvät Metsä Groupin suunnittelemaan biotuotetehtaaseen.