Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Kemin Kä­her­tä­jä­mu­seon maail­man­laa­jui­ses­ti mer­kit­tä­vä ko­koel­ma kasvoi Elsa Arennon esi­neis­töl­lä

Kemissä sijaitsevan Suomen Kähertäjämuseon laaja kokoelma kasvoi hiusalan uranuurtajan Elsa Arennon esineistöllä. Lahjoituksen vastaanottanut Kähertäjämuseon perustaja Tuula Tarvainen kertoi, että lahjoitus pitää sisällään useita sellaisia esineitä, joita kähertäjämuseon kokoelmasta vielä puuttui.

– Tämä on arvokas lahjoitus, olen sydämestäni lämpimästi kiitollinen. Tämä on todella tärkeää museolle. Nämähän jäävät minun jälkeenikin toisille sukupolville, Tarvainen kiittelee.