Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Kemin Kä­her­tä­jä­mu­seon maail­man­laa­jui­ses­ti mer­kit­tä­vä ko­koel­ma kasvoi Elsa Arennon esi­neis­töl­lä

Kemissä sijaitsevan Suomen Kähertäjämuseon laaja kokoelma kasvoi hiusalan uranuurtajan Elsa Arennon esineistöllä. Lahjoituksen vastaanottanut Kähertäjämuseon perustaja Tuula Tarvainen kertoi, että lahjoitus pitää sisällään useita sellaisia esineitä, joita kähertäjämuseon kokoelmasta vielä puuttui.

– Tämä on arvokas lahjoitus, olen sydämestäni lämpimästi kiitollinen. Tämä on todella tärkeää museolle. Nämähän jäävät minun jälkeenikin toisille sukupolville, Tarvainen kiittelee.