Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­voit­teen muu­tos­pro­ses­si eteni kolmen vuoden jälkeen kuu­lu­tus­vai­hee­seen

Kemijoki Oy on tyrmännyt Lapin ely-keskuksen esitykset täysin epärealistisina.
Kemijoki Oy on tyrmännyt Lapin ely-keskuksen esitykset täysin epärealistisina.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut Lapin ely-keskuksen hakemuksen, joka koskee Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden radikaalia muuttamista.

Lapin ely-keskus haki kalatalousvelvoitteeseen muutosta jo maaliskuussa 2017. Käytännössä tämä on ensimmäinen askel kalatalousvelvoitteen muutoksen käsittelyssä.