Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­nen aloit­taa maa­laus­työn yleensä me­ri­ai­heel­la – ko­ro­na-ajan mie­len­mai­se­mis­ta syntyi näyt­te­ly kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

Korona, tulva ja sote; Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen moninaiset haasteet viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana. Pandemian rinnalla runsasluminen talvi loi keväällä 2020 uhkan suurtulvasta, joka kaupunkia huuhtoessaan aiheuttaisi sote-, sopeuttamisohjelma- ja sellutehdaspyörteitä.

Tuloksena on taidenäyttely, sillä tunteet ja mielenmaisemat purkautuivat valkoisille pinnoille ja kuvat saivat uusia muotoja uudelleen ja uudelleen.