Koronavirus: Kit­ti­lä­läi­seen hoi­va­ko­tiin vie­rai­lu­kiel­to, vi­ruk­sel­le voinut al­tis­tua Kit­ti­län Nes­teel­lä ja Levin kyl­py­läs­sä

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Tilaajille

Kemi saattaa ju­lis­taa il­mas­to­hä­tä­ti­lan yhtenä en­sim­mäi­sis­tä kun­nis­ta Suo­mes­sa

Kemi

Kemin kaupunki saattaa julistaa ilmastohätätilan. Aloitteen asiasta on tehnyt valtuutettu Kimmo Hirvenmäki (vihr) neljän muun valtuutetun kannattaessa.

Vs. kaupunginjohtaja Jukka Vilén esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että se päättäisi ilmastohätätilan julistamisesta. Kaupungin ympäristöpäällikön Risto Pöykiön mielestä julistus auttaisi lisäämään tietoisuutta ilmastonmuutoksen vakavuudesta.