Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

”Kauhun ta­sa­pai­no” vs. si­vis­tys

Katja Hirvasaho (LK 26.7.) ja Markku Melaranta (LK 27.7.) osoittavat huonoa sisälukutaitoa ja sen mukaista epärelevanttia kritiikkiä sivistystä koskeneeseen kirjoitukseeni (LK 22.7.).

En väittänyt sivistyksen olevan osa ihmisen luontoa, niin kuin Hirvasaho kirjoittaa, koska silloin edustaisin essentialismia eli ihmisen olemukseen sisältyvää muuttumatonta ominaispiirrettä uskontojen tapaan.