Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Kasvava maas­to­pyö­räi­ly­tren­di poiki Lappiin 1,6 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­tu­kea

Lapissa eletään nyt maastopyöräilyn buumia. Lapin Ely-keskus tiedottaa, että Lapissa maastopyöräilyä edistäville hankkeille on kuluneella EU-ohjelmakaudella myönnetty julkista tukea noin 1,6 miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi Lapissa on tuettu yrityksiä, jotka ovat hankkineet maastopyöräilyyn liittyvää kalustoa. Euroopan maaseuturahaston tukien myöntämisestä vastaavat Lapin Ely-keskus sekä Lapin Leader-ryhmät, aluekehitysrahaston tukia Lapissa myöntää Lapin liitto.