kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kal­lii­den mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten muut­ta­mi­nen on vai­keaa, ar­vioi­vat sel­vi­tys­hen­ki­löt

Selvityksessä arvioitiin keinoja kuluttajien tilanteen helpottamiseksi.

Monet tekivät kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen sähkön hinnan ollessa poikkeuksellisen korkealla viime vuoden lopulla.
Monet tekivät kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen sähkön hinnan ollessa poikkeuksellisen korkealla viime vuoden lopulla.
Kuva: Jussi Leinonen

Kalliisiin määräaikaisiin sähkösopimuksiin puuttumiseen ei ole yksinkertaisia keinoja, arvioivat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettamat selvityshenkilöt.

Selvityksen mukaan sähkösopimusten kohtuullistaminen on oikeudellisesti vaikeaa. Sen takia sopimusehtojen tarkastelu olisi selvityshenkilöiden mielestä paras jättää sähkönmyyjien ja asiakkaiden keskenään sovittavaksi.

Monet tekivät kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen sähkön hinnan ollessa poikkeuksellisen korkealla viime vuoden lopulla. Selvitystyön tarkoituksena oli etsiä keinoja, joilla tällaisia sopimuksia tehneitä voitaisiin auttaa.

Sähköalan itsesääntelystä voisi olla apua

TEMin toiveesta selvitystyössä arvioitiin neljää erilaista vaihtoehtoa kuluttajien tilanteen helpottamiseksi. Näitä olivat mahdollisuus irtisanoa sopimus, sopimuksen kohtuullistaminen, kuluttajien tukeminen ja uusi laki, joka mahdollistaisi sopimuksista vapautumisen.

Selvityshenkilöt tarkastelivat oma-aloitteisesti viidentenä keinona sähköalan itsesääntelyä. Sen mallina voitaisiin käyttää selvityshenkilöiden mukaan ehtoja, joita alalla käytettiin laajasti ennen loppuvuotta. Toisin sanoen sopimuksiin voisi sisältyä kohtuullinen sopimussakko ja pieni lisämaksu, jos asiakkaan kanssa tehdään uusi pidempiaikainen sähkösopimus.

"Kovat toimet voisivat vähentää sopimusvaihtoehtoja"

Energiateollisuus on samaa mieltä selvityshenkilöiden kanssa. Jälkikäteinen puuttuminen sopimuksiin olisi hyvin poikkeuksellista, Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa sanoo tiedotteessa.

– Rajut toimet voisivat vähentää tulevaa erilaisten ja eri tarpeisiin osuvien sopimusvaihtoehtojen tarjontaa, mutta samalla kyllä ymmärrän, että tilanne tuntuu monista tällä hetkellä aika ikävältä, Salomaa sanoo.

Energiateollisuuden mukaan sähkönmyyjät ovat jo toimineet selvityshenkilöiden ehdottamalla tavalla eli sopineet kohtuullistavista toimista suoraan asiakkaiden kanssa. Kalliita sähkösopimuksia on etujärjestön mukaan purettu ja niiden tilalle on tehty uusia määräaikaisia sopimuksia alemmalla hinnalla ja pidemmäksi aikaa.